Tuesday, 1 May 2012

Situasi 37: Laras Bahasa Istana

Laras Bahasa ialah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya. Laras terdiri daripada pelbagai bidang seperti laras undang-undang, laras sejarah, laras kimia, laras sains, laras agama dan sebagainya. Contohnya, laras iklan : 

Untuk jawapan yang lebih lanjut sila rujuk Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, muka surat 36. Sekian, terima kasih.


Laras bahasa dikaitkan dengan kesesuaian bidang dan situasi bahasa atau konteks pengucapan. Laras bahasa juga bergantng pada ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang sesuatu wacana yang digunakan. Contohnya laras bahasa doa berbeza dengan laras bahasa sukan. Laras turut dipengaruhi oleh latar, penutur, peserta, tujuan dan ayat yang digunakan.


Entri kali ini saya hanya menulis hanya sejenis laras bahasa iaitu laras bahasa istana. Bahasa istana ialah bentuk bahasa yang digunakan dalam kalangan kerabat diraja, apabila berhubung atau berkomunikasi dengan kerabat diraja, serta apabila menyebut hal-ehwal berkenaan raja. Bahasa istana masih digunakan hari ini biarpun sistem feudal lama hanya tinggal sejarah. Bahasa istana mungkin berasal dari bahasa yang sama tetapi mempunyai kosa kata yang berlainan, atau penggunaan bahasa yang berbeza sama sekali. Sebagai contoh, wangsa Seuna yang pernah memerintah negeri Karnataka menggunakan bahasa Kannada bukannya bahasa Sanskrit sebagai bahasa istana, atau bahasa Arab yang menjadi bahasa istana di Parsi apabila negara tersebut ditakluki oleh orang Arab.


Berikut merupakan beberapa contoh bahasa istana beserta maksudnya:Almarhum    =     Allahyarham

Ampun kurnia    =     Memohon maaf

Beradu     =         Tidur

Berangkat      =       Berlepas / Bertolak

Bercemar duli    =       Berjalan

Berputera      =      Beranak lelaki

Bersabda       =        Berkata

Bersiram      =     Mandi


Beta      =       Saya

Gering    =     Sakit

Hulu       =       Kepala

Iram-iram     =      Payung

Mangkat     =        Meninggal dunia

Makam    =       Kubur

Murka      =      Marah

Putera       =      Anak lelaki

Puteri       =        Anak perempuan

Santap    =      Makan

Bersemayam    =      Duduk

Singahsana    =      Kerusi

Titah      =         Kata perintah

No comments:

Post a Comment