Tuesday, 3 April 2012

Situasi 22: Kesalahan Ejaan


Penguasaan ejaan adalah penting bagi membantu ketrampilan komunikasi bertulis seseorang. Kegagalan menguasainya akan menyebabkan berlaku salah tafsir maksud, membantutkan kelicinan idea dan menjejaskan keberkesanan maklumat. Hal ini terjadi kerana kemahiran menulis memerlukan kecekapan mental seseorang bagi menyampaikan maklumat, idea, perasaan dan pendapat. Kita sering kali menyedari kesalahan ejaan di mana-mana sahaja kita berada. Contohnya, kesalahan ejaan dalam iklan, entri blog, papan tanda dan sebagainya.  Kesalahan ejaan merupakan kesalahan umum bahasa yang tidak sepatutnya berlaku. Hal ini adalah kerana ejaan merupakan peringkat yang paling asas dalam bahasa. Tetapi sayang, disebabkan sikap ketidakprihatinan kita sebagai pengguna bahasa, kesalahan ejaan ini kian berleluasa dalam kegiatan penulisan.

Contoh kesalahan ejaan yang kerap berlaku dalam penulisan khususnya dalam kalangan pelajar sekolah adalah seperti berikut:

Kesalahan ejaan                                                          Pembetulan

Di kalangan                                                                 Dalam kalangan

Kedudukkan                                                               Kedudukan

Rahmatnya                                                                 Rahmat-Nya

Mengalakkan                                                              Menggalakkan

Kampong                                                                    Kampung

Setor                                                                            Stor

Teknoloji                                                                     Teknologi

Mengaru                                                                      Menggaru

Mensenaraikan                                                         Menyenaraikan

Plan                                                                             Pelan

Pelancung                                                                  PelancongKesalahan ejaan tersebut sedikit sebanyak telah mencacatkan kesempurnaan bahasa kita sendiri. Kita seharusnya menyedari ataupun peka terhadap kesalahan tersebut kerana kesilapan yang dianggap  kecil itu mampu mencemarkan bahasa kita yang cantik dan indah.


No comments:

Post a Comment