Thursday, 19 April 2012

Situasi 29: Kerancuan Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Media


Media cetak ataupun media elektronik memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebarkan dan menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Tambahan pula, teknologi media yang semakin canggih serta berkeupayaan menyampaikan maklumat dengan cepat dan pantas. Bahasa merupakan wahana terpenting untuk menyampaikan maksud dalam sesuatu media. Oleh hal yang demikian, penggunaan bahasa dalam media amat mempengaruhi gaya berbahasa dan berkomunikasi masyarakat kita.

Media seperti televisyen dan filem bukan sahaja mementingkan aspek maklumat dan hiburan semata-mata malah memainkan peranan dan tanggungjawab untuk menyebarluaskan penggunaan bahasa yang baik, gramatis dan indah. Kerancunan berbahasa sewajarnya dihindarkan.

Kerancuan penggunaan bahasa dalam media elektronik berlaku dalam dua aspek utama iaitu aspek ejaan dan kecenderungan mencampuradukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Contohnya seperti yang ditonjolkan oleh penulis skrip filem Melayu dalam filem Bohsia, KL Gangster, Hantu Kak Limah Balik Rumah, dan sebagainya. Dalam konteks ini, para pencipta filem secara tidak langsung telah bertanggungjawab dalam mencemarkan bahasa Melayu kita yang suci murni. Bahasa slanga juga merupakan merupakan bahasa yang begitu diagung-agungkan oleh sesetengah pencipta filem Melayu kini. Antara bahasa yang kerap digunakan dalam filem yang membawa kepada pencemaran bahasa:


Der = Brader ( Abang )

Dow = Bodoh

Balak = Teman lelaki

Kencing = Mempermainkan

Wa = Saya

Lu = Kamu

Bro = Abang

Penggunaan bahasa slanga serta percampuran bahasa ini merupakan faktor terpenting dalam menyumbang kepada pencemaran bahasa. Oleh hal yang demikian, bersamalah kita bangkit mempertahankan serta memelihara kesucian bahasa kita yang tercinta.

No comments:

Post a Comment