Friday, 6 April 2012

Situasi 25: Bahasa "Saya"


Kita sering mendengar guru-guru sering membahasakan dirinya ‘saya’ ketika mengajar murid-murid dalam bilik darjah. Sering juga kita mendengar guru membahasakan dirinya dengan menggunakan kata ganti diri ‘aku’ ketika berkomunikasi dengan murid-murid. Kita dapat merasakan bahawa penggunaan kata ganti diri ‘aku’ agak kasar dan kurang mesra daripada penggunaan kata ganti diri ‘saya’

Kata ganti diri ‘saya’ yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mampu mencipta kemesraan dan hubungan erat antara guru dan murid-murid. Hal ini secara tidak langsung akan menarik minat murid-murid untuk mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Contoh penggunaan kata ganti diri ‘saya’ yang digunakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran:
“Saya rasa seronok dengan kamu semua.”
“Saya memang sukakan cara kamu semua melayan saya.”
“Saya rasa sakit hati.”
“Saya minta maaf.”
“Saya tak tahu apa saya nak buat kalau kamu tak ada.”
“Saya bertuah menjadi guru kamu.”
“Saya suka mendengar awak menyanyi.”
Apabila guru-guru menggunakan gaya bahasa ‘saya’ murid-murid akan berasa selesa mendengar  kata-kata si guru tersebut. Mereka mendapat gambaran bahawa si guru adalah seorang yang ikhlas dan bercakap tulus dari hatinya. Hal ini menyebabkan murid-murid semakin bersemangat dan bermotivasi untuk belajar. 

No comments:

Post a Comment