Tuesday, 27 March 2012

Situasi 17: Percampuran bahasa ada di mana-mana

Saya selalu ternampak kesalahan penggunaan bahasa Melayu di papan tanda sebelum ini. Kebanyakan bahasa yang digunakan ialah percampuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kadang-kadang,terlalu banyak penggunaan bahasa Inggeris digunakan sehingga menenggelamkan bahasa Melayu itu sendiri. Saya merasakan seolah-olah para pengiklan tersebut lebih mengagungkan bahasa Inggeris daripada bahasa sendiri iaitu bahasa Melayu. 

Kesalahan dan kecelaruan penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda dan papan iklan masih lagi ditemui di tempat-tempat awam. Situasi ini menggambarkan sikap peniaga atau pengiklan yang tidak peka dan prihatin terhadap penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat. Sikap mereka yang mengabaikan penggunaan bahasa Melayu yang betul, tepat dan berkesan menyebabkan martabat bahasa Melayu seolah-olah diperlekehkan. Dalam hal ini, soal betul atau salah penggunaan bahasa Melayu pada papan tanda mahupun papan iklan bukan menjadi pertimbangan utama peniaga dan pengiklan, sebaliknya mereka hanya mementingkan bahasa yang digunakan pada papan tanda yang mereka anggap dapat difahami oleh pengguna. Justeru, terdapat segelintir peniaga dan pengiklan yang mencampuradukkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris atau menjadikan “bahasa rojak” pada papan tanda premis mereka.

Contohnya seperti yang kita lihat dalam gambar di bawah ini:


Para pengiklan ini seharusnya menggunakan bahasa Melayu yang betul dan tepat dalam mengiklankan sesuatu premis mereka. Usahlah terlalu mengagungkan bahasa asing sehingga mncampuradukkan bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan kita dengan bahasa Inggeris. Penggunan bahasa yang bercampur aduk oleh para pengiklan ini secara tidak langsung membawa pengaruh yang begitu besar kepada masyarakat kita. Para pengiklan harus menyedari bahawa hanya dengan menggunakan bahasa Melayu yang sepenuhnya perasaan dan fikiran dapat disampaikan dengan sempurna dan lengkap kepada orang lain termasuk juga produk-produk perniagaan yang ditawarkan. 
No comments:

Post a Comment